Teisinė bazė

  1. 2011 m. liepos 4 d. Nr. V-117 Atnaujintos  Dokumentų rengimų taisyklės V-117 ir dokumentų rengimo taisyklių 1 priedas V-117
  2. 2011 m. liepos 4 d. Nr. V-117 Atnaujintos Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles V-118
  3. 2011-03-09 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ir šio įsakymo pakeitimo 2011-05-31 d. Nr. V-109.
  4. 2008-05-20 d. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymų Nr. V-87 „Dėl nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.
  5. 2001 m. gruodžio 28 d. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 88 „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės“ ir 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. V-111 redakcija.
  6. Dokumentacijos plano pavyzdys (forma) ir rengimas.

 

 

i h k