Įmonių dokumentų apskaita, tvarkymas ir archyvavimas.

Mūsų archyvarai sutvarkys jūsų įmonėje esančius dokumentus ir bylas vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (iki 2011 m.) ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro ir kitų institucijų nustatytomis taisyklėmis bei norminiais aktais, susijusiais su dokumentų tvarkymu, archyvavimu ir apskaita. Surūšiuos, susistemins turimus dokumentus taip, kad jie būtų lengvai ir greitai surandami. Siūlome archyvavimo paslaugas atsižvelgdami į kliento poreikius, skirtus finansus archyvavimo darbams, operatyviai, išsaugant duomenys kompiuterinėse laikmenose. Jūsų įmonės darbuotojams nereikės skirti savo brangaus laiko gilintis į dokumentų archyvavimo norminius aktus, o mūsų darbuotojai profesionaliai tai atliks. Sutvarkytas archyvas sutaupys jūsų įmonės darbuotojų darbo sąnaudas skirtas dokumento paieškai, atrinkti dokumentai naikinti, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs, atlaisvins jūsų įmonės lentynas kitiems dokumentams, kurių saugojimo terminams dar nėra pasibaigęs. Sistemingai tvarkomas archyvas netaps našta Jūsų darbuotojams, o laiku palaikoma tvarka pakels Jūsų darbuotojų nuotaiką.

Konsultacinės paslaugos dokumentų administravimo, tvarkymo ir archyvavimo ir dokumentacijos plano rengimo klausimais.

Mūsų įmonės darbuotojai konsultuos (paaiškins) kokie turi būti registrai įmonėje ir kaip registruoti, sisteminti, segti dokumentus ir teisingai formuoti bylas, kad ateityje dokumentai būtų lengvai ir greitai surandami, kaip turi būti sutvarkytas archyvas. Įvardins dokumentų saugojimo terminus. Nurodys dokumentų saugojimo terminus. Klientui pageidavus, mūsų įmonės darbuotojai galės tai atlikti.